O mně

Mám dlouholetou praxi v oboru kouč osobního a pracovního rozvoje, sebeuvědomění, výcviku meditačních a relaxačních technik, dále pak technik na probuzení ženské energie.. Jsem zakladatelkou projektu relaxačních her pro děti a mentorka ženských meditací Mohendžodáro.

Absolvovala jsem i množství kurzů z oblasti meditací, relaxací a duševního poznávání, mezi jinými i kurzy vedené Deva Ambou, žákyní mistra Osha. Poskytuji privátní individuální konzultace, ve kterých se zaměřuji na nalezení podstaty problému, nalezení skrytého potenciálu a jeho využití, neopakování chyb z minulosti.

Pomohu vám naučit se hledat sílu a víru sám v sebe, zbořit hranice sebe sama a zažitých vzorců a hlavně umět život žít a ne jen přežívat. Umět život žít s lehkostí a radostí.

Jsem radostná a vnímavá žena, která miluje přírodu a tanec. Spojení meditace s přírodou má nádhernou léčivou sílu..Jsem vděčná, že mohu rozvíjet své dary, které jsem od života dostala a jít si za svým posláním.